Logger Script 시사일본어 부산대캠퍼스에 오신 것을 환영합니다
온라인 수강문의

수강문의 홈 사이트맵
Home ▶ 고객지원 ▶ 공지사항  
 
게시물 325건
   
♣3월 조기등록기간 안내♣
글쓴이 : 시사일본어 날짜 : 2017-02-20 (월) 15:20 조회 : 1398


새 뜻, 새 마음, 새 희망으로힘찬 발걸음을 내딛는


3월 되시길 바랍니다!
다가오는 2017년도의 새학기도시사일본어 부산대점과 함께 ! 
★3월 조기등록★
 
 
 

 
 
2월 20일(월)~ 
 
 
 
 
2월 27일(월)
 
 
 
▶두달 수강시
 
수강료 10% DC
 
 
 
 
▶시험반(10%)+회화반(20%)
 
동시수강시 DC
 
 
 
 
 
▶교재비 15% DC
 
 
 
 
 

 
 
 
やればできます   

   

 
 
QUICK LINK
시간표
강사소개
채용정보
일본정보
시험정보
오시는 길